Ελισάβετ Αθανασιάδου, Μ.Α.

Επίσημη μεταφράστρια και ορκωτή διερμηνέας

Bismarckstraße 71

40210 Düsseldorf


Επίσημες μεταφράσεις:

  • Πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις, βεβαιώσεις, άδειες γάμου κλπ.
  • Πτυχία, αναλυτικές, βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικά για αναγνώριση πτυχίων στη Γερμανία κλπ.
  • Αποφάσεις δικαστηρίων, διαζύγια, αγωγές κλπ.
  • Οικονομικές εκθέσεις, ισολογισμοί, μελέτες κλπ.
  • Ιατρικές γνωματεύσεις, ιατρικά και νοσοκομειακά έγγραφα κλπ.ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.