Αποστείλτε το αρχείο που θέλετε να μεταφράσετε στη διεύθυνση elathan@hotmail.com
ή και μέσω φαξ στον αριθμό +49 211 73778674.

        

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας:

 

Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία και περιγράψτε με λίγες λέξεις το έγγραφο που επιθυμείτε να μεταφράσετε: