Τιμές / Υπολογισμός τιμών  

Η τιμή της μετάφρασης υπολογίζεται κατά κανόνα βάσει των σειρών. Μια σειρά αντιστοιχεί σε 55 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των κενών και τιμολογείται σύμφωνα με τον βαθμό δυσκολίας της. Για να υπολογίσετε το κόστος της μετάφρασης αποστείλετε το κείμενο ή έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ ή επικοινωνήστε μαζί μου μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Σύντομα θα λάβετε απάντηση με την προσφορά για τη μετάφραση.